6. Abo-Konzert «Rituel d'immersion»

05. Juni 2025 19:00
Stadtcasino Basel, Musiksaal
Konzertgasse 1
4051 Basel
Titus Engel | Dirigent
Laurent Zufferey | AsCo
Andreas Haefliger | Klavier

Dieter Ammann The Piano Concerto (Gran Toccata)
John Luther Adams Become Ocean