5. Abo-Konzert «Die Tiefe des Raumes» Ein Fussballoratorium für Basel

22. Mai 2025 19:00
Stadtcasino Basel, Musiksaal
Konzertgasse 1
4051 Basel
Chor & Extrachor Theater Basel | Chor
Titus Engel | Musikalische Leitung
Laurent Zufferey | AsCo
Beni Huggel | Alt-Internationaler (Sprecher)
Beni Thurnheer | Reporter (Sprecher)

Moritz Eggert Die Tiefe des Raumes. Ein Fussballoratorium