Juwelen

18. März 2023 17:00
Zentrum Paul Klee, Auditorium
Monument im Fruchtland 3
3000 Bern
Steven Isserlis | Leitung und Cello

Arcangelo Corelli Concerto Grosso g-Moll Weihnachtskonzert
Luigi Boccherini Cellokonzert G-Dur Nr.3
Ernest Bloch From Jewish Life
Arthur Honegger J'avais un fidèle amant
Peter Iljitsch Tschaikowsky Souvenir de Florence